Organizatorzy:

Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Wydział Edukacji
Muzycznej, Chóralistyki
i Muzyki Kościelnej

Katedra Chóralistyki
i Prowadzenia Zespołów

Partnerzy:

Narodowe Forum Muzyki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Patronat honorowy:

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Wrocławia
Wrocław - miasto spotkań

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Konsulat Honorowy Austrii

Konsulat Honorowy Łotwy

Konsulat Honorowy Ukrainy

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej

JM Rektor
Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

   

W stronę polifonii - 2019

VIII Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej

W STRONĘ POLIFONII

 

 

W stronę polifonii - 2016

Protokół ostatecznego posiedzenia Jury

 

Decyzją Jury VII Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej
W STRONĘ POLIFONII,
obradującego w dniu 10 grudnia 2016 r. w składzie:

 

prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak - przewodnicząca
prof. Graham Lack
prof. Vytautas Miškinis
prof. Raul Talmar
prof. dr hab. Marcin Tomczak

 

przyznano następujące nagrody:

 

I Nagrodę
w wysokości 8 000 zł
otrzymuje

 

LINAS BALANDIS (Litwa)

 

II Nagrodę
w wysokości 5 000 zł
otrzymuje

 

JAVIER FAJARDO (Hiszpania)

 

III Nagrodę
w wysokości 3 000 zł
otrzymuje

 

IZABELA POLAKOWSKA-RYBSKA (Polska)

 

 

 

ponadto Jury przyznało:

 

WYRÓŻNIENIA
w wysokości po 1 000 zł otrzymują:

KAORU TANI (Austria)
PAWEŁ SZYPULSKI (Polska)

 

 

 

Obok nagród regulaminowych ufundowane i przyznane zostały następujące nagrody specjalne:

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ ZA WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ INTRERPRETACJĘ
MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

ufundowaną i przyznaną przez Katedrę Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów Akademii
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu otrzymuje:

 

IZABELA POLAKOWSKA-RYBSKA (Polska)

 

NAGRODĘ im. ZYGMUNTA GABRIELA URBANYI'EGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ
NAD UTWOREM KAROLA SZYMANOWSKIEGO

ufundowaną przez twórczynię Turnieju,
prof. Zofię Urbanyi-Krasnodębską otrzymuje:

 

LINAS BALANDIS (Litwa)

 

NAGRODĘ ZA NAJLEPSZE WYKONANIE
POLSKIEJ MUZYKI DAWNEJ

ufundowaną i przyznaną przez przewodniczącą Jury,
prof. dr hab. Martę Kierską-Witczak otrzymuje:

 

KAORU TANI (Austria)

 

NAGRODĘ ZA NAJLEPSZĄ INTERPRETACJĘ
UTWORU INSPIROWANEGO POEZJĄ WŁOSKĄ

ufundowaną przez Konsul Honorową Republiki Włoskiej, Monikę Kwiatosz, 
otrzymuje:

 

MAGDALENA LIPSKA (Polska)

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ DLA LAUREATA I NAGRODY
- komplet partytur chóralnych -
ufundowaną przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, otrzymuje:

 

LINAS BALANDIS (Litwa)

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ
- projekt koncertowy z Chórem Narodowego Forum Muzyki -
ufundowaną przez Narodowe Forum Muzyki,
przyznane przez Chór NFM otrzymuje:

 

KAORU TANI (Austria)

 

NAGRODĘ CHÓRU TURNIEJOWEGO
ufundowaną i przyznaną przez członków
Akademickiego Chóru "Feichtinum"
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu otrzymuje:

 

LINAS BALANDIS (Litwa)

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ
ufundowaną i przyznaną przez  Katedrę Dyrygentury Chóralnej
oraz członków Chóru Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach otrzymuje:

 

IZABELA POLAKOWSKA-RYBSKA (Polska)

 

 

 

 

   

ESK Wrocław 2016 Światowe Dni Chóralne